Home arrow Nastava

Učešće u nastavi na Univerzitetu Singidunum

Univezitet Singidunum


2012/2013
Asistent

 • Elektronska trgovina (IV godina - MT)
 • Sistemi za podršku u odlučivanju (IV godina - FIR)
 • Sistemi za podršku u odlučivanju (IV godina - FM)
 • Informacioni sistemi (III godina – FIR)
 • Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu (III godina – FTHM)
 • Poslovna informatika (I godina – FTHM)


2011/2012
Asistent

 • Projektovanje informacionih sistema (IV godina – FIR)
 • Projektovanje informacionih sistema (IV godina – NIŠ)
 • Informacioni sistemi (III godina – FIR)
 • Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu (III godina – FTHM)
 • Poslovna informatika (I godina – FTHM)


2010/2011
Asistent

 • Projektovanje informacionih sistema (IV godina – FIR)
 • Projektovanje informacionih sistema (IV godina – NIŠ)
 • Poslovni informacioni sistemi (III godina – FIR)
 • Baze podataka (III godina – PFB)
 • Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu (III godina – FTHM)
 • Poslovna informatika (I godina – FTHM)


2009/2010
Asistent

 • Projektovanje informacionih sistema (IV godina – FIR)
 • Projektovanje informacionih sistema (IV godina – NIŠ)
 • Poslovni informacioni sistemi (III godina – FIR)
 • Baze podataka (III godina – PFB)
 • Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu (III godina – FTHM)
 • Poslovna informatika (I godina – FTHM)


2008/2009
Asistent

 • Projektovanje informacionih sistema (IV godina – FIR)
 • Projektovanje informacionih sistema (IV godina – NIŠ)
 • Poslovni informacioni sistemi (III godina – FIR)
 • Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu (III godina – FTHM)
 • Baze podataka (III godina – PFB)


2007/2008
Asistent

 • Projektovanje informacionih sistema (IV godina – FIR)
 • Projektovanje informacionih sistema (IV godina – NIŠ)
 • Poslovni informacioni sistemi (III godina – FIR)
 • Poslovni informacioni sistemi (III godina – NIŠ)
 • Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu (III godina – FTHM)
 • Poslovna informatika (I godina – FFMO)

2006/2007
Asistent

 • Poslovni informacioni sistemi (III godina – FPI)
 • Poslovna informatika (I godina – FFMO)

2005/2006
Saradnik na vežbama

 • Poslovna informatika (I godina – FTHM)
 • Poslovna informatika (I godina – FPI)
 • Baze podataka (III godina – PFB)
 • Kvantitativne metode u menadžmentu (I godina – FFMO)

2004/2005
Student demonstrator

 • Baze podataka (III godina – PFB)
 • Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu (III godina – FTHM)
 • Poslovna informatika (I godina – FTHM)
 • Kvantitativne metode u menadžmentu (I godina – FFMO)

Poslednja izmena 27. 08. 2013.
Pregledi: 2348

Sindikacija

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Dalibor Radovanovic

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright © 2011-2017 Dalibor Radovanović. All Rights Reserved.