Home arrow Blog

UML

Unified Modeling Language (UML)

Activity diagram - Zadaci za vežbu

Bookmark and Share
Zadatak 1

U alatu IBM Rational Software Architect RSA kreirati novi projekat i nacrtati dijagram aktivnosti sa slike.

Dijagram aktivnosti

Zadatak 2: Upis na fakultet

Koristeći dijagram aktivnosti nacrtati i opisati proces upisa na fakultet, posmatrajući sa tačke gledišta jednog kandidata:

  • Kandidat podnosi prijavu.
  • Komisija za prijem prihvata prijavu.
  • Ukoliko prijava nije koretna, proces prijema se završava.
  • Kandidat paralelno polaže prijemni test i za matematiku i test opšte informisanosti.
  • Komisija za pregledanje rezultata paralelno pregleda urađene testove datog kandidata.
  • Nakon pregledanih rezultata oba testa, komisija utvrđuje ukupan broj poena datog kandidata.
  • Komisija za prijem objavljuje da li je kandidat primljen.
  • Ako je kandidat primljen, podnosi dokumenta za upis. U suprotnom se proces završava.
  • Komisija za prijem vrši upis kandidata, čime se završava proces prijema.

Zadatak 3: Upis na fakultet

Modifikovati dijagram aktivnosti iz prethodnog primera korišćenjem particija tj. swimlane-a. Posmatramo dve particije Kandidata i Komisiju za prijem.

Zadatak 4: Podizanje novca sa bankomata

Koristeći dijagram aktivnosti modelovati proces koji opisuje proces podizanja novca na bankomatu. Potrebno vršiti proveru PIN-a, proveru raspoložovisti sredstava na računu. Opisati kompletan tok aktivnosti od trenutka ubacivanja kartice u bankomat pa sve do trenutka ponovnog preuzimanje kartice.

Zadatak 5: Po izboru

Koristeći dijagram aktivnosti opisati neki proces po izboru.

Komentari (0)

Nema komentara.

Postavite komentar

It will not be published

Notify me via e-mail on reply

Sigurnosni kôd: Izgovor Izgovor


Sindikacija

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Dalibor Radovanovic

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright © 2011-2016 Dalibor Radovanović. All Rights Reserved.