Home arrow Blog

Osnovna pravila pisanja u Wordu

Bookmark and Share

Nekoliko osnovnih pravila lepog pisanje u Wordu:

  • Znakovi interpunkcije (.,;:!?) se kucaju neposredno iza poslednjeg slova u reči, a iza njih se kuca jedan razmak.
  • Na kraju pasusa, iza znaka interpunkcije ne treba kucati razmak, nego znak za novi red (Enter). Pasus ne sme da počinje razmakom.
  • Između dve reči kuca se isključivo jedan razmak. Naglašene reči ne treba kucati sa razmakom između slova.
  • Pre znaka za otvaranje navoda i otvorene zagrade kuca se razmak, a neposredno iza kuca se slovo. Znak za zatvaranje navoda i zatvorena zagrada se kucaju neposredno iza slova, neposredno iza sledi razmak ili znak interpunkcije.
  • Aritmetički znakovi (+ - x : =) uvek se kucaju kao samostalne reči, sa razmakom ispred i iza njih. Izuzetak je dvotačka kada se koristi u funkciji oznake razmere, kada se kuca bez razmaka (npr. R 1:100).
  • Procenat i promil (%, ‰), ako stoje uz broj, kucaju se bez razmaka (npr. 100%).
  • Merne oznake se kucaju sa razmakom ispred i iza (npr. "ostalo je 5 km do...").
  • Numerički zapis datuma se ispisuje u redosledu brojeva dan, mesec i godina, sa tačkama i bez razmaka (1.7.2005.). Načelno, vodeće nule u broju dana i meseca se ne kucaju, mada postoje pravila odstupanja u tehničkim dokumentima (01.07.2005.).
  • Decimalni brojevi se kucaju sa zarezom kao znakom za razdvajanje celog i decimalnog dela, bez razmaka (1,234). Tačka se može koristiti kao znak za razdvajanje klasa, što se često koristi za pisanje novčanih iznosa (1.234,56).
  • Latinično slovo đ nikad ne treba kucati kao dvoznak dj.

Komentari (0)

Nema komentara.

Postavite komentar

It will not be published

Notify me via e-mail on reply

Sigurnosni kôd: Izgovor Izgovor


Tagovi

Sindikacija

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Dalibor Radovanovic

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright © 2011-2016 Dalibor Radovanović. All Rights Reserved.