Home arrow Biografija

Biografija

Ime i prezime: Mr Dalibor Radovanović
Izbor u naučno zvanje: Asistent (od 2008. godine)
Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd (od 2005. godine)
Oblasti: Informatika i računarstvo, Informacioni sistemi


Dalibor Radovanović rođen je Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Na Fakultetu za poslovnu informatiku, Univerziteta Singidunum, diplomirao 2005. godine na smeru Programiranje i projektovanje  sa prosečnom ocenom 9,24. Magistarsku tezu odbranio je 2008. godine na Fakultetu za poslovnu informatiku. Od oktobra 2005. godine zaposlen na Univerzitetu Singidunum kao saradnik računskog centra, a februara 2007. godine izabran je za saradnika u nastavi za naučnu oblast informacioni sistemi. U junu 2008. godine izabran je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast informacioni sistemi.

U julu 2010. godine odobrena izrada doktorske teze pod nazivom "Uticaj kontrole i revizije informacionih sistema na uspešnost i efikasnost upravljanja i poslovanja kompanija u Srbiji".

Do sada je objavio preko 30 stručnih članaka štampanih u časopisima, prezentovanih i objavljenih u zbornicima međunarodnih naučnih skupova u Litvaniji, Grčkoj, Turskoj, Bugarskoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Poslednja izmena 23. 09. 2012.
Pregledi: 6464

Sindikacija

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Dalibor Radovanovic

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright © 2011-2017 Dalibor Radovanović. All Rights Reserved.